Świnoujście: Karsibór prom wjazd

Karsibór prom wjazd

Droga na prom

Karsibór droga na prom wjazdCentrum droga na prom wjazd

Droga na prom w Świnoujściu

Przed nami widoczny jest obraz z kamery usytuowanej w Świnoujściu, w pobliżu ważnej dla życia miasta przeprawy promowej. Przeprawa ta, znajduje się w północnej części miasta, łącząc ze sobą Świnoujście Centrum i Warszów, które oddzielone są przez rzekę Świnę. Przeprawa Świnoujście Centrum jest dużym udogodnieniem dla mieszkańców północnej części miasta, którzy w krótkim czasie muszą znaleźć się na drugim brzegu rzeki. Szybka przeprawa możliwa jest oczywiście wtedy, gdy na drodze dojazdowej nie tworzy się korek, czego sprawdzenie umożliwia nam kamera. Mimo, że widok z niej nie należy do najpiękniejszych i najbardziej malowniczych, na pewno jest bardzo funkcjonalny z punktu widzenia śpieszącego się kierowcy.

Wyruszające z pobliskiej odprawy promy pasażersko-samochodowe typu "Bielik" kursują regularnie, co 20 minut. Kursy w dni powszednie odbywają się 24 godziny na dobę, w dni świąteczne i niedziele przeprawa na drugi brzeg możliwa jest jedynie od godziny 4:40 do 23:40. W godzinach nocnych, między wtorkiem a poniedziałkiem możliwe są także przeprawy dużych aut o masie do 30 T.

2015.04.20 - Przykładowy obraz z kamery na drogę na prom w Świnoujściu

Kamera na drogę na prom w Świnoujściu

Rozkład kursowania promów zawiera bardzo ważne informacje, które pozwalają zaplanować godzinę przeprawy oraz umożliwiają stawienie się w kolejce na przeprawę z odpowiednim wyprzedzeniem. Przybycie zbyt późno może skutkować przymusem oczekiwania na kolejną przeprawę, co w przypadku pośpiechu wywołanego na przykład ważnym spotkaniem, może wpędzić podróżującego w duży stres, którego można było uniknąć korzystając w odpowiednim czasie z kamer i rozkładów.

Obraz z kamery pochodzi ze strony przeprawa.swi.pl