Świnoujście: Terminal gazowy (nieaktywna)

Terminal gazowy (nieaktywna)

Kamera na terminal gazowy w Świnoujściu

Zobacz obrazy z 13 kamer

Kamera na terminal gazowy w Świnoujściu

Budowa terminalu gazu skroplonego LNG w Polsce to jedna z najważniejszych inwestycji strategicznych realizowanych w ostatnich latach w Polsce. Decyzja o budowie terminalu gazowego została podjęta w 2006 roku, a prace projektowe zostały zakończone w 2009 roku. Terminal LNG umożliwi odbiór skroplonego gazu ziemnego, który transportowany jest „gazowcami”, co znacznie poprawi bezpieczeństwo energetycznego naszego kraju i zmniejszy uzależnienie Polski od naszych wschodnich sąsiadów – Rosjan. Terminal LNG nie tylko zapewni nam ciągłość w dostawach gazu, ale również umożliwi jego sprzedaż do innych krajów.

Koszt budowy gazoportu wyniesie około 2.5 mld zł. Jest on finansowany z kilku źródeł, między innym z pieniędzy spółki, wkład własny wyniesie około 1 mld złotych. Kolejnym źródłem jest dotacja z Unii Europejskiej z Europejskiego Programu Energetycznego na Rzecz Naprawy Gospodarczej w wysokości 55 milionów euro, a także dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie około 456 mln złotych (maksymalna kwota dotacji może wynieść 925,5 mln). Kolejnym i ostatnim źródłem finansowania jest kredyt z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w wysokości 300 mln złotych.

2015.04.20 - Przykładowy obraz z kamery na terminal gazowy w Świnoujściu

Wielu turystów oraz kuracjuszy zastanawia się, czy budowa terminalu LNG nie wpłynie negatywnie na walory uzdrowiskowo-turystyczne miasta. Inwestor przekonuje, że terminal gazowy nie będzie mieć negatywnego wpływu na środowisko. Jest on budowany w odległości około 1 kilometra od granicy strefy uzdrowiskowej C.